søndag 6. mars 2011

Hjrtbnk filminspirasjon #1

Opp igjennom årene er det noen filmer fra 90 og 2000-tallet som i større grad enn andre
har inspirert hjrtbnk som et fellesskap. Her er noen av dem:

True Romance 1993
Jeux d´enfants 2003
Mongoland 2000
Before Sunrise 1995
Naboer 2005

Reconstruction 2003

Reality Bites 1994
Closer 2004
Sleuth 2007

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar